Laddar

Utbildningar godkända av Innovationsledarna

Innovationsledarna har deltagit i utformning och innehåll i följande utbildningar och kan därför rekommendera dem för sina medlemmar men också för andra i behov av bra utbildning i innovationsledning.

Amplify Innovation

Programmet Innovations-ledning – en översikt ger grundläggande kunskap för att etablera och driva en professionell “innovations-motor” i en organisation.Programmet kombinerar teoretiskt kunskap kring innovationsledning med exempel och interaktiva övningar där verktyg och metoder för innovation prövas praktiskt.Målgruppen är primärt individer med ansvar för ledning eller verksamhets-utveckling, oavsett bransch eller storlek på organisation.

Omfattning: 2 dagar
Kostnad: 9.900 SEK

Innehållet är anpassat enligt den tekniska specifikationen för innovationsledning (SIS-CEN/TS 16555-1:2013).

Kontakt: Johan Fredrikson
Broschyr: Innovationsledning

Länk för mer information

kairos

I kursen ”Innovationsledare med Framtidsfokus” utbildar Kairos Future ledare av alla typer som vill leda sin verksamhet i en mer innovativ riktning och få verktyg för hur man stärker innovationskraften i sin organisation? Kursen ger en introduktion till innovations- ledning med fokus på framtidsdriven innovation. Utbildningen är grundad i den senaste forskningen och kopplar ihop detta med mängder av exempel och interaktiva inslag, inklusive konkreta individanpassade tips för att driva innovation på hemmaplan.

Kontakt: Katarina Stetler

Länk för mer information

crearumInnovation Crash CourseTM, ICC, ger dig en överblick över hela verksamhetssystemet för innovationsledning och djupdykningar i de mest centrala områdena. Du lär dig vad som krävs för att att leda innovationsarbete i utifrån organisatoriska roller och vilka kunskaper och kompetenser som är centrala. Vi varvar teori med praktiska övningar och du får med dig såväl effektiva och beprövade metoder och arbetssätt som kunskaper om den forskning och teorier som ligger bakom dessa. Du bygger också under kursen ett starkt nätverk med personer som har samma intresse men andra och kompletterande erfarenheter. Kursen täcker de områden som är bärande i den tekniska specifikationen SIS-CEN/TS 16555-1:2013

Kontakt: Kristina Swenningsson

Länk för mer information

-

-

-