Laddar

Utbildningar godkända av Innovationsledarna

Innovationsledarna har deltagit i utformning och innehåll i följande utbildningar och kan därför rekommendera dem för sina medlemmar men också för andra i behov av bra utbildning i innovationsledning.

Amplify Innovation

Programmet Innovations-ledning – en översikt ger grundläggande kunskap för att etablera och driva en professionell “innovations-motor” i en organisation.Programmet kombinerar teoretiskt kunskap kring innovationsledning med exempel och interaktiva övningar där verktyg och metoder för innovation prövas praktiskt.Målgruppen är primärt individer med ansvar för ledning eller verksamhets-utveckling, oavsett bransch eller storlek på organisation.

Omfattning: 2 dagar
Kostnad: 9.900 SEK

Innehållet är anpassat enligt den tekniska specifikationen för innovationsledning (SIS-CEN/TS 16555-1:2013).

Kontakt: Johan Fredrikson
Broschyr: Innovationsledning

Länk för mer information

kairos

I kursen ”Innovationsledare med Framtidsfokus” utbildar Kairos Future ledare av alla typer som vill leda sin verksamhet i en mer innovativ riktning och få verktyg för hur man stärker innovationskraften i sin organisation? Kursen ger en introduktion till innovations- ledning med fokus på framtidsdriven innovation. Utbildningen är grundad i den senaste forskningen och kopplar ihop detta med mängder av exempel och interaktiva inslag, inklusive konkreta individanpassade tips för att driva innovation på hemmaplan.

Kontakt: Katarina Stetler

Länk för mer information

 

 

stf

Bli bättre på innovation

Här får du verktygslådan för att snabbt kunna sätta igång med innovationsarbetet på din arbetsplats. Oavsett om det gäller en ny produkt, tjänst eller affärssystem får du konkreta exempel på hur du ska gå till väga och vilka resurser som behövs i arbetet.

Du får också kunskap om den nya standarden Ledningssystem för innovation SIS-CEN/TS 16555-1 och kopplingen mellan LEAN och innovation.

Kontakt: Anna Granholm Thorén

Länk för mer information

crearum

Innovation Crash Course är ett fantastiskt sätt att få insikter om hur man startar och etablerar ett systematiskt innovationsarbete. Vi går igenom helheten och ger fördjupad kunskap om de viktigaste nyckelområdena. En innovationsledare och en ledningsperson, gärna VD, bör delta tillsammans.
Vi varvar övningar och teori med praktiska exempel och mycket reflektions- och diskussionstid. Erfarenhetsutbytet mellan deltagarna ger en ytterligare dimension åt vårt intensiva dygn. Resultatet är goda kunskaper och en handlingsplan att öka innovationsförmågan utifrån sina egna förutsättningar och ambitionsnivå. Vi samarbetar i detta program med en expert på förändringsledarskap och beteendeförändringar.
Kontakt: Kristina Swenningsson

Länk för mer information