Laddar

Certifierad Innovationsledare

Innovationsledarens roll är att ansvara för och aktivt bidra till att leda och organisera innovationsinsatser och främja förutsättningar och förmågor till stöd för innovation i alla typer av organisationer – privata eller offentliga, stora eller små, inom alla sektorer, områden och funktioner.

Genom att kvalitetssäkra personers förmåga att leda för kontinuerlig innovation, får de en tydligare roll och kan få ett större mandat i sin organisation. Personcertifieringen förväntas leda till en professionalisering av yrket Innovationsledare vilket i sin tur leder till professionaliserat innovationsarbete i deras organisationer.

Innovationsledarna som branschrepresentant kommer fortsättningsvis vara en viktig aktör för det löpande arbetet med att uppdatera och utveckla certifieringen, dels genom kommittémöten med RISE där föreingen har en representant samt kontinuerligt uppdatering av teoretiskt innehåll ” Body of Knowledge” Innovationsledarna kommer också som exempel arbeta med att föreslå och bidra till rekrytering av examinatorer. En god idé är därför också att bli medlem i Innovationsledarna som aktivt yrkesverksam, för att kunna påverka innehåll och utveckling för det gemensamma intresseområdet innovationsledning.

RISE ser genom samarbetet med Innovationsledarna mycket glädjande att kunna bidra till utvecklingen och stärka Sveriges innovationskraft, genom att erbjuda certifieringen till en mycket relevant yrkesgrupp. Certifieringen lyfter innovationsledarerollen vilken är en mycket viktig yrkesgrupp för att åstadkomma den nödvändiga transformationen-och utvecklingen i organisationer för framtiden.

CertificationProcess

Certifieringsprocessen

Kraven för att bli certifierad omfattar följande del:

-Minst 3 års väl vitsordad erfarenhet av innovationsledning
-Dokumenterad kunskap om innovationsledning (inlämningsuppgift (case), skriftlig och muntlig tentamen)

Certifieringen är 5-årig. Årlig rapporteringsskyldighet ingår.

Body of Knowledge (litteraturlista)

Mer information finns på RISE hemsida

Ansök om personcertifiering