Laddar

Därför ska innovation professionaliseras

Manage Innovation - Professionalize innovation
Innovation är vårt främsta verktyg för att förnya och skapa nya värden. För att stärka innovationsförmågan går nu därför nationer, regioner, organisationer och företag mot ett proaktivt och systematiskt arbetssätt. Det innebär en etablering av system för innovationsledning som omfattar klar en strategisk inriktning, målmedveten ledning, tydliga arbetsprocesser samt konkreta strukturella och kulturella förmågor. Allt detta för att stödja ett effektivt innovationsarbete som maximerar värdeskapandet i form av användarvärde, tillväxt, samhällsnytta, mm.

Innovationsledning i ett helhetsperspektiv går från att ha varit styvmoderligt behandlat till att hanteras på samma professionella sätt som andra verksamhetskritiska aktiviteter, dvs. baserat på tydliga principer, effektiva verktyg och system, formaliserade roller, tydligt ansvar samt relevant kompetens.

Innovationsledaren spelar en avgörande roll i denna professionalisering.

En mångfascetterad profession

Manage-Innovation-Profession
Det finns inte något mer intressant och inspirerande än att leda ett innovationsinitiativ. Det syftar till att skapa nya värden och innefattar allt från inkrementell utveckling till stora genombrott. Det är ett systematiskt arbete och innovationsledaren är ansvarig för att skapa rätt förutsättningar, driva processen och bidra till att resultaten motsvarar eller överträffar förväntningarna. Kort och gott, att driva ett målmedvetet förändringsarbete och se till att värdeskapandet maximeras.

En innovationsledare hanterar strategiska och taktiska frågor, är en ledare och en praktiker, faciliterar och medverkar i projekt, kan ta både användarens och verksamhetens perspektiv verksamheten, mm. Det är en mångfasetterad profession, inte enkelt, men avgörande för verksamheters utveckling och överlevnad.

Alla företag och organisationer i Sverige behöver innovationsledare.

Min roll som innovationsledare

”Offentlig sektor överlever inte utan innovationsledare.”
Johan Brinck, Innovationsledare, Södertälje Kommun
”Innovation är att vara livskraftig på sikt.”
Martin William-Olsson, Innovationsledare, SEB
”En kraftfull katapulteffekt som skapar språng framåt.”
Ewa Svensson, Innovationsledare, Crearum
”Min roll är en prototyp i ständig utveckling.”
Andreas Larsson, Konsult och innovationsledare, Läkare Utan Gränser
”Innovationsledaren kan bli skillnaden mellan framgång och motgång.”
Anders Brunberg, Innovationsledare och chef på Tillväxtavdelningen, Uddevalla Kommun
”Att vara innovationsledare är att jobba tvärfunktionellt.”
Eric Näf, Director Packaging Development, The Absolut Company AB
”Jag gillar att jobba med arbetskulturer i förändring”
Tove Weigel, Innovationsledare, Mölnlycke Health Care
”Jag får skapa nya lösningar ihop med skarpa hjärnor.”
Eva-Carin Banka Johnson, Innovationsledare, Future Homes, IKEA
”Alla har något bra att komma med.”
Yacir Persson-Chelbat, Head of Innovation & Project Office, Securitas Sverige
”En proffesionalisering ger större legitimitet.”
Olof Hillborg, Innovation manager, Stockholms Läns Landsting
”Rätt idéer ska in i innovationssystemet.”
Åsa Christiander, Global innovation manager, Assa Abloy