Laddar

Vi stödjer dig som är innovationsledare

Commitment - IMP
Jobbet som innovationsledare är inspirerande och utvecklade, men att bryta ny mark innebär alltid utmaningar. Bristande medvetenhet och otydliga roller och mandat kan göra jobbet tufft och ensamt.

Innovationsledarna är en ideell förening exklusivt för yrkesverksamma innovationsledare och bland våra medlemmar finner du likasinnade. Målsättningen är att gemensamt stärka, synliggöra och legitimera professionen och disciplinen, i syfte att ökainnovationskraften. Innovationsledarna hjälper dig att stärka argumentationen för din roll och de resurser du behöver. Vi diskuterar de frågor som är aktuella om du verkligen har jobbet att driva innovation och delar kunskap och erfarenheter för att du ska bli mer effektiv. Du får också vägledning i hur du kan utveckla din profession, kompetens och karriär.

Vi arbetar för att innovationsledaren blir en nyckelperson i företag, organisationer och i samhället.

Få hjälp att säkra din innovationskraft

Commitment - To managers in companies
De flesta chefer delar uppfattningen att innovation är en av de viktigaste aktiviteterna för att nå verksamhetens mål, i dag och för framtiden. Som beslutsfattare kan du välja om innovation ska ske reaktivt och ad-hoc eller proaktivt och systematiskt. Om du väljer det senare behöver du personer som professionellt kan leda arbetet – du behöver innovationsledare.

Innovationsledarna är en ideell förening exklusivt för yrkesverksamma innovationsledare och här kan du som chef få kunskap och erfarenheter om systematiskt innovationsarbete och dess roller och ansvar. Du får också vägledning i hur du rekryterar och utvecklar innovationsledare i din organisation.

Proaktiva chefer är avgörande för att säkra innovationskraften i företag och organisationer. Din uppgift är att satsa på innovationsledare, både forskning och erfarenhet visar att det lönar sig.

Samlad erfarenhet från olika branscher

Commitment - To decision-makers
De flesta beslutsfattare i politik och samhälle har frågan om hur vi skapar innovationskraft i Sverige på sin agenda.

Innovationsledarna är en ideell förening exklusivt för yrkesverksamma innovationsledare och här kan du få kunskap och erfarenheter om systematiskt innovationsarbete och dess roller och ansvar. Föreningen utgör en unik möjlighet för dig som beslutsfattare till insikt och dialog om hur innovationsarbetet leds i företag och organisationer inom privat, offentlig och idéburen verksamhet. Med grund i våra medlemmars erfarenheter driver vi relevanta frågor för att utveckla innovationsförmågan i Sverige. Det gör vi genom att bidra till beslutsunderlag och remisser, och genom att sprida samlad kunskap och goda exempel.

Sverige behöver innovationsledare som profession och innovationsledning som disciplin.