Laddar

En lista med rekommenderad läsning för innovationsledare

Många i innovationledarnätverket är eniga om att en lista med rekommenderad läsning för den som är verksam innovationsledare skulle vara av stor nytta. Det är inte lätt att veta vilken litteratur som är relevant och/eller intressant, så för att ge vägledning och rekommendationer har vi skapat en arbetgrupp med just denna uppgift.

Bakgrund

Förslaget att starta arbetsgruppen presenterades på nätverksträffen 7 februari 2018 och möttes då av stort intresse. Flera medlemmar anmälda sitt intresse att delta och 3 mars hölls det första mötet.

Arbetsgruppen ringade då in följande syfte och mål för det projekt som ska resultera i en ”läslista” för innovationsledare:

  • Syftet med projektet är att förse nätverket med en samlad “kunskapskropp” och en “läslista” med rekommenderad litteratur (artiklar, böcker, metoder, modeller och andra verktyg) som är av värde för personer som innehar roller som innovationsledare.
  • Målet är att skapa en lista med litteratur där det är tydligt vilka kriterier som legat till grund för att litteraturen hamnat på listan och på vilket sätt litteraturen är av värde för en innovationsledare. Om projektet resulterar i ett kompendium eller liknande sammanställning, men en skäligt kondenserad lista, som både täcker in helhetsperspektiv och relevanta subdomäner, har vi nått målet.

Förhoppningen är att projektet ska engagera hela nätverket.

För mer information, kontakta Magnus Karlsson.