Laddar

Medlemsmöte och årsmöte 9 april, värd Kairos Future

Välkommen till Innovationsledarnas årsmöte och medlemsmöte 

Tid:

Måndag 9 april kl 13:00-18:00

Plats: 

Vår värd denna gång är Kairos Future, Klarabergshuset, Västra Järnvägsgatan 3, våning 11

Anmälan:

Via Föreningshuset >>> 

På agendan

13:00-14:30     Årsmöte följt av introduktion för nya medlemmar

Bensträckare

14:45-16:00     Workshop: Vilka trender påverkar rollen som innovationsledare mot 2025? Vi slår våra kloka huvuden ihop i en trendanalysworkshop för att försöka förstå var vår yrkesroll är på väg de närmaste åren. En interaktiv workshop och en genomgång av tips för en bra trendanalys.

Bensträckare

16:10-16.30    Information från föreningen inkl. uppdatering av projekt.

16.30-17.00    Karin Fredlund Fröjd berättar om sina erfarenheter som innovationsledare hos Arla Foods.

17:00-18:00    Nätverkande, dryck och snacks kombinerat med en utställning där man kan utforska följande:

  • Är virtuell verklighet på väg att stöpa om turismbranschen? Testa Kairos Futures VR-lab och lär mer om hur VR förändrar resande i framtiden.
  • Att använda big data för att förstå innovation – Lyssna till hur Kairos Future använt big data för att förstå Kinas innovationslandskap. Var är denna framväxande teknologiska supermakt på väg?
  • Collaborative innovation – Utforska hur Co:tunity, Kairos Futures digitala plattform för kollaborativ innovation, stöttar trendspaning och konceptutveckling.

 Invitation in English 

Welcome to Innovationsledarna’s Annual meeting and Members meeting

Time:

Monday April 9th, 13:00-18:00.

Place:

Our host will be Kairos Future, Klarabergshuset,Västra Järnvägsgatan 3, Floor 11.

Register:

At Föreningshuset >>> 

On the agenda

13:00-14:30    Annual meeting

Short break

14:45-16:00    Workshop: What trends will influence the role as an innovation management professional in 2025? We put our minds together in a trend analysis workshop in order to understand where our profession is heading in the near future. Interactive workshop and sharing of do’s and don’ts in trend spotting.

Short break

16:10-16.30    Information from the association including update of ongoing Innovationsledarna projects

16:30-17:00   Karin Fredlund Fröjd shares her experiences as an innovation management professional at Arla Foods.

17:00-18:00      Networking accompanied with drinks and snacks, exhibitions and possibilities to explore…

  • Is virtual reality disrupting the tourism business? – Step into Kairos Future’s VR-lab and learn more about how VR is changing travelling in the future.
  • Using big data to understand innovation – Listen to how big data was used to understand the innovation landscape in China. Where is this emerging technological super power heading?
  • Collaborative innovation – Explore how Co:tunity, Kairos Future’s digital platform for collaborative innovation, enables trend hunting and concept development.