Laddar

Ny tematisk mötesgrupp

Innovationsledning i offentliga organisationer

Innovationsledarna är en ideell förening med syftet att driva frågor som är gemensamma för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige.

Nu lanserar vi tematiska grupper och vill därför hälsa dig därför välkommen att delta i vår tematiska mötesgrupp för innovationsledare inom offentlig sektor. Tanken är att samlas i mindre grupper med 10-15 medlemmar och diskutera frågor som rör ett specifikt tema där medlemmarna delar kunskap och praxis och faciliteras av en eller flera gruppmedlemmar. Vår målsättning är att samla gruppen 3-4 gånger under ett år och att sedan dela nyckelinsikterna med alla medlemmar.

Frågeställningar
Som gruppmedlem har du möjlighet att bidra med frågeställningar som du vill lyfta i gruppen, exempelvis:

  • Vad är målet med innovationsarbete i offentlig verksamhet? Specifikt i er verksamhet?
  • Hur skiljer sig privat och offentlig sektor? Vad drar vi för viktiga slutsatser av det?
  • Skiljer sig typen av innovationsarbete?
  • Produktinnovation vs affärsmodellsinnovation?
  • Hur skapar man en hållbar innovationsfunktion i en offentlig organisation?
  • Hur etablerar man mandat, styrelseformer och indikatorer för innovationsinsatser?
  • Hur man säkerställer en framgångsrik överlämning av innovationsprojekt till linjens organisation?
  • Hur etablerar man en effektiv innovationsstrategi i linje med organisationens övergripande mål?
  • Hur man bygger ett innovationshanteringssystem i hela organisationen?

För vem?
Denna grupp är rätt för dig om du tar itu med någon av dessa eller relaterade utmaningar, vill få inspiration och god praxis från andra medlemmar och försöka utöka ditt professionella nätverk. Gruppmedlemmar bör ha ett tydligt ansvar för innovationshantering i en offentlig organisation, som normalt arbetar mer eller mindre heltid och har en central eller ledande ställning; eller annan organisation (såsom akademi eller konsult) som har stor erfarenhet av innovationsarbete i/mot offentlig sektor.

Gruppen kommer initialt att faciliteras av Stefan Vlachos (Karolinska Universitetssjukhuset) plus någon ytterligare. Vi planerar för ett halvdagsmöte under 2017 och två under våren 2018. Datum kommer att sättas då vi har fått ihop tillräckligt många deltagare.

Anmäl ditt intresse till Stefan Vlachos så fort som möjligt, och tipsa gärna någon kollega som du tror kan vara intresserad. Deltagandet i gruppen är kostnadsfritt, men kräver ett medlemskap i yrkesföreningen Innovationsledarna.

Välkommen!

Stefan Vlachos

Stefan.vlachos@sll.se