Laddar

Medlemsmöte 23:e november

Välkommen till Innovationsledarnas november-möte hos Innovation 360 group!

Plats: Innovation 360 Group, Olof Palmes gata 13, 5tr (porttelefon).

Tema för detta möte är ”Hypotesbaserat Arbetssätt”.

Innovation360 group kommer att köra två övningar med oss alla på mötet;

-Dels en s.k. ”Innovation Circle”

-Dels en kortare workshop om ”Hypotesbaserat Arbetssätt” 

En Innovation Circle innebär att du i god tid före mötet genomför en individuell mätning av din organisations Innovationsförmåga utgående från Innovation360’s innovations-ramverk (en Innovation Assessment enligt CEN/ISO standarderna). Det är en on-line enkät som tar dig c:a 15-20 minuter att besvara, och du får en personlig inbjudan till enkäten när du anmält dig (OSA:t) till mötet den 23/11.

På mötet får du sen en personlig, inbunden, rapport och hjälp med analys och tolkning av resultatet. Vi kommer att titta både på ditt eget individuella resultat och hur det ser ut för IL-gruppen som helhet.

För analysen kommer vi också att använda oss av benchmarking mot vår innovationsdatabas, som innehåller mätningar av mer än 6000 organisationer i dagsläget, för att visa både hur din individuella mätning och hur Innovationsledarna som grupp står sig mot både medelvärdet och övre kvartilen (”Top Innovators”) i databasen.

På workshoppen om ”Hypotesbaserat arbetssätt” kommer vi att visa på och pröva hur man enligt best practice kan gå från Idéer (ideation) via hypoteser och experiment till beslut om utveckling och lansering eller ej. Vi kommer också att illustrera de olika roller/ansvar som behövs för att driva ett hypotesbaserat arbetssätt effektivt i en organisation. Det hypotesbaserade arbetssättet är en vidareutveckling av ”design thinking” och best practice för alla Innovationsprocesser som vi ser det.

 

Dagordning:

15:00 Kaffe

15:30 Intro IL

Projektuppdatering

Information om ISPIN

16:00 Innovation Circle – Interaktiv genomgång av mätningarna

17:15 Kaffe & nätverkande

17:30 Workshop i grupper – Hypotesbaserat Arbetssätt

18:00 Mingel med Vegetariska Wraps, lättöl/Vatten mm.

18:30 Avslutning

Anmäl dig till mötet nedan:

https://forening.foreningshuset.se/innovationsledarna/evenemang/visa/10838-innovationsledarna-members-meeting-november-at-innovation-360-group

Välkommen